2557/11/14

ອາລາທະນາທຳສະຫັມບໍດີພົມ ຜູ້ສະຖິດຢູ່ພົມມະໂລກ ຊາບພຸດທະດຳລິ ທົງວິຕົກວ່າພະພຸດທະອົງຈະຊົງລະເລີຍກິດທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າທັງຫຼາຍໃນອະດີດທົງປະຕິບັດ ຄື ຄວາມເປັນພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງຊົງສະແດງທັມໂຜດໝູ່ເວໄນຍະສັດໃນພົບທັງຫຼາຍ  ຄື ພົມພູມ, ສະຫວັນພູມ, ມະນຸດພູມ, ດ້ວຍພະໂພທິສັດບັນລະທຳແລ້ວຈະຊົງນ້ອມພະໄທໄປສູ່ການສະເດັກດັບຂັນປະລິນິບພານ ເຫດນັ້ນ ສະຫັມບໍດີພົມ ຈຶ່ງໄດ້ຊັກຊວນໝູ່ພົມແລະທວາຍເທບໃນສະຫວັນ ສະເດັດມາຊຸມນຸມຕໍ່ໜ້າພະພັກສົມເດັດພະບໍລົມມະສາດາ ແລ້ວກ່າວຄຳທູນອາລາທະນາ ໃຫ້ຊົງສະແດງທຳວ່າ:
ຂ້າແຕ່ພະອົງຜູ້ຈະເລີຍ ຂໍພະຜູີມີພະພາກເຈົ້າໄດ້ໂຜດສະແດງທຳເຖີດ ອັນເປັນການເກື້ອກູນປະໂຫຍດ ສຸກແກ່ມວນມະນຸດ ສັບພະສັດ ຕະຫຼອດເທພະດາທັງຫຼາຍໃນສາກົນຈັກວານ.

ນັ້ນຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຈອງການທີ່ເມື່ອພຸດທະບໍລິສັດປະສົງຈະຟັງທຳ ກໍຈະອາລາທະານໃຫ້ພະສົງໄດ້ເມຕາ ສະແດງທຳ ກໍຈະໃຊ້ຄຳອາລາທະນາທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍປະໂຍກອາລາທະນາ ດັ່ງນີ້.

ພົມມາ ຈະ ໂລກາທິປະຕີ ສະຫັມປະຕິ
ກັຕອັນຊະລີ ອັນທິວະຣັງ ອະຍາຈະຖະ ສັນທີທະ
ສັດຕາປປະລະ ຊັກຊາຕິກາ ເທເສຕຸທັມມັງ
ອະນຸກັມປິມັງປະຊັງ.

ແປເອົາຄວາມວ່າ:

ສະຫັມບໍດີພົມຜູ້ເປັນອະທິບໍດີຂອງໂລກ
ຂາບທູນວິງວອນ ສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ
ຜູ້ປະເສີດກວ່າສັດທັງຫຼາຍທີ່ມີທຸລີ ຄື ກິເລດໃນດວງຕາເບົາບາງຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້
ຂໍພະອົງຈົງສະແດງທຳອະນຸເຄາະໝູ່ສັດນີ້ເຖີດ.